Ulter-SportWarsztat

Firma istnieje od 1986 r. i początkowo specjalizowała się w regeneracji i wymianie układów wydechowych. Cztery lata później już jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno­ Usługowo-Handlowe "ULTER" zajęła się produkcją tłumików standardowych do wielu typów samochodów.

W 1992 r. wraz z rosnącym zapotrzebowaniem rynku samocho­dowego na sportowe układy wydechowe, bazując na bogatych do­świadczeniach specjalistów, rozpoczęto prace nad uruchomieniem produkcji tłumików i końcówek sportowych. Wysokie wymagania jakie przed producentami w tej branży stawiali Klienci zdecydowały o wprowadzeniu wielu nowych technologii i materiałów o wysokich parametrach. Końcowy wyrób spełnił oczekiwania odbiorców w efekcie czego firma otrzymała certyfikat nadany przez Państwowy Instytut Motoryzacji "PiMOT" w Warszawie, uprawniający do oznaczenia naszych wyrobów znakiem bezpieczeństwa "B".